TonHos - Oosterleek

Westfries Langhuis

(Boerderij 'Opoe Balk')

Het Langhuis is een woning met een koestalletje, dat maar plaats bood voor drie koeien, onder een doorgaand dak. Het is een klein bedrijfje van omvang.

Het hooi werd buiten op het erf opgeslagen in een z.g. Klamp.

Tekening van het WF Langhuis.

(Tekening is gemaakt door Hendrick de Keyser)

Opoe Balk

Historisch verhaal, foto's en krantenknipsels

LEES MEER ...

Jaap Balk

Jacob Theunis Balk was een Westfries. Hij is 83 jaar oud geworden. In 1935 trad hij in dienst van het Algemeen Handelsblad.

LEES MEER ...

Hendrick de Keyser

 

Gebouwen die door 'Hendrick de Keyser' onder de hoede worden genomen, voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur.

 

In hun enorme diversiteit en rijkdom geven de gebouwen in het bezit van de Vereniging een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving.

 

Omdat de Vereniging geen belang heeft bij het uitsluitend beheren van museumstukken zonder bestemming of gebruik, verhuurt zij de door haar verworven en gerestaureerde panden. Uit verhuur en onderhoudssubsidies kan het reguliere onderhoud worden betaald. Uitgangspunt hierbij is dat de oorspronkelijke functie van het gebouw afleesbaar blijft.

 

Vereniging Hendrick de Keyser is een ideële instelling zonder winstoogmerk. Voor verwervingen en restauraties is de Vereniging aangewezen op externe fondsen, restauratiesubsidies, giften en legaten

 

Website: Vereniging Hendrick de Keyser.

Rijksmonument

 

Rijksmonument met het monumentnummer: 37137

Kadaster/deelnummer:  2271/88

  • Gallery Pages

    Contact Pages

    Content Pages

    Landing Pages