TonHos - Oosterleek

Zuiderdijk

De provinciale staten van Noord-Holland hebben op 25 februari 1978 de dijk als monument bestempeld.

 

Er is langer aangewerkt, dan aan de pyramyden, kathedralen en de Chinese muur. Er is in de loop der eeuwen meer en langer over geordoneerd, geruzied en gesproken dan over welk bouwwerk in ons land ook.

De dijk is eigenlijk een monument van angst en veiligheid dan van rijkdom en macht. Het hele voorgeslacht heeft eraan gewerkt, betaald en 'm geknepen.

Toppertjes over de Zuiderdijk

Wat te denken over archeologie, wat een historie zit er in de dijk!

Boerenhoeve Schellinkhout

Bij de opgravingen zijn de resten van deze stolpboerderij teruggevonden: enkele funderingen van muren, een gemetselde poer van een vierkantpaal, een voorraadkelder en een ronde waterput.

Binnen de contouren van de boerderij zijn weinig vondsten gedaan.

Wel bevonden zich veel scherven tussen de afbraaklagen en rondom de boerderij. Deze dateren uit de 17de en eerste helft van de 18de eeuw.

Foto's & Video

Grafveldje

ln het onderzochte gebied van slechts vijf bij tien meter zijn totaal de resten van 17 dode mensen opgegraven. Er is niet dieper gegraven dan de maximale diepte van de drainage-sleuf en er zullen zich op grotere diepte en meer naar het oosten toe, nog vele skeletten onder de dijk bevinden. De meeste begravingen zijn dus binnen het Provinciaal Monument de Westfriese Omringdijk behouden gebleven..

Grafveldje

Verwijderen 'Spuiter'

'De Spuiter' is de naam van een oude waterinlaat door de Westfriese Omringdijk.

 

Het vormde een van de weinige plekken in de dijk waar zeewater gecontroleerd de polder in kon lopen, om zo het peil in de sloten op niveau te houden. In juli 2011 bestond de mogelijkheid om het waterbouwkundige werk archeologisch te onderzoeken. De inlaat bleek een lange, smalle tunnel te zijn, geheel gemetseld uit kleine gele bakstenen.

Het risico van het bouwen van een inlaat door een zeewerende dijk moet voor de Westfriezen hebben opgewogen tegen de grote problemen die ontstonden bij laag water in de polders.

Foto/video reportage van dit onderzoek + verwijdering 'Spuiter'

Spuiter

Mooie archeologische vondsten

Door de dijkversterking kwamen vele archeologische vondsten in zicht:

Prachtige vonsten van o.a. :

Boerenhoeve in Schellinkhout

Dijk HN80

Dijkdoorsnede bij Oosterleek

Verwijderen van de 'Spuiter'

Opgraving grafveldje bij Oosterleek

Dijkversterking (Enkhuizen - Hoorn)

Het liep wat uit, 2 jaar gepland, dat werden 5 hele vervelende jaren, let wel het was een stukje dijk van 14 Km. Omwoners die aan dijk wonen hebben nog steeds problemen (2014) een huis in Oosterleek staat nog steeds in de steigers, buiten maar ook binnen.

Ook de kosten liepen goed uit de hand!!

Van de 4800 foto's van de dijkversterking heb ik een video gemaakt, deze geeft volgens mij wel een goede indruk wat er allemaal gebeurde!!

Foto's & Video

Watermolen Schellinkhout

Door de dijkversterking, werd ook de oude koker vernield door de vele 'Dumpers' die daar overeen reden, zo erg dat de oude koker verwijderd moest worden.

Ook de 'Kolk' kreeg het zwaar te verduren, flinke scheuren in de muren van de 'Kolk'

Van het verwijderen van 'Koker' is een foto-reportage gemaakt.

Watermolen

  • Gallery Pages

    Contact Pages

    Content Pages

    Landing Pages